GARAŽNI KROŽEK

Osnove tehnike in naravoslovja za otroke od 9. do 12. leta.

GARAŽNI KROŽEK

V primerih, ko radovedni otroci sprašujejo kako deluje stroj ali predmet, jim moramo razložiti stvari na njim jasen in razumljiv način. To bo otroke razvilo v posameznike, ki bodo sestavljali našo družbo in bodo aktivno sodelovali na področju razvoja znanosti in tehnologije, ki je temeljna dejavnost prihodnosti. V šolskem letu 2022/23 se je pričel nov program Garažni krožek, ki se bo skozi leto posvetil spoznavanju različnih tem in veščin, od strojništva in elektrotehnike do biotehnologije in kvantne fizike.

GARAŽNI KROŽEK OSVAJA TEMELJNA ZNANJA

Krožek je prilagojen otrokom, da osvojijo temeljna osnovna znanja tehnike, elektrotehnike, strojništva in programiranja. S tem znanjem bodo v prihodnje lahko izdelovali inovativne izdelke in raziskovali ta področja bolj poglobljeno.

GARAŽNI KROŽEK JE...

Program Garažni krožek je namenjen mlajši starostni skupini otrok druge triade osnove šole (9-12 let) in poteka vsako soboto popoldan ob 15.00 v Garaži (Ajdovščina, Vilharjeva ulica 20q, pri mostu čez Lokavšček) in poteka čez celotno šolsko leto 2022/23. Programu se lahko zainteresirani priključijo kadar koli v šolskem letu, po predhodni najavi na:

  • institut@zavod-beta.si
  • 031 316 115 – Valerija, koordinatorka
  • 040 585 365 – Timotej, mentor

GARAŽNI KROŽEK V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Brezplačen program za otroke Garažni krožek poteka enkrat na teden, v sobotah ob 15.00 pod prostovoljnim mentorstvom študentov in mladih zaposlenih v tehničnih smereh.

Program je namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda osnove šole.

Programu se lahko priklučite kadar koli v letu, po predhodni najavi.