PRAKTIČNE DELAVNICE

Oblikovali smo praktične tehnične delavnice, ki jih lahko ekipa iz Garaže pride izvedit k vam! 

3D modeliranje / tiskanje

Trajanje: 120 minut

Opis: Delavnica mladim omogoča pridobivanje znanja, kako svoje načrte preoblikovati v realističen 3D model objekta, pri čemer se osredotočajo na uporabo različnih tehnik in tehnologij. Osnova te izkušnje je 3D tisk, ki ga nadgrajujejo z drugimi metodami, da končni izdelek čim bolj realistično odraža dejanski objekt v pomanjšani obliki, kar dosežejo s ročno dodelavo. Delavnica omogoča mladim razvoj njihovih idej v prototip ali končni izdelek skozi več postopkov, vključno s skiciranjem, 3D modeliranjem v programski opremi in tiskanjem na 3D tiskalniku.

Proces:  Mladi si bodo najprej zamislili preprost predmet, nato pa ga bodo izrisali v računalniški obliki. Na voljo jim bo oprema in programsko podpora, ki ju potrebujejo za izris svojih idej v 3D tehniki. Želen izdelek bodo oblikovali v različnih CAD programskih okoljih ali s pomočjo 3D skeniranja.

V nadaljevanju bodo spoznali ključne dele 3D tiskalnika, vključno z ogrevano šobo ekstruderja, ki plastiko segreva na natančno določeno temperaturo, nosilno podlago, ki zagotavlja, da izdelek med postopkom ostane na mestu, ter šobo tiskalnika, ki sledi določeni poti. Računalniški 3D model bodo pripravili s posebno programsko opremo, nato pa ga razrežemo na plasti. Tiskalnik nato izrisuje in združuje plasti eno za drugo, dokler ne nastane končni izdelek.

Cilji delavnice so:

 1. Predstavitev 3D-modeliranja: Udeleženci bodo pridobili osnovno razumevanje postopka 3D-modeliranja, ki vključuje ustvarjanje virtualnih tridimenzionalnih objektov.
 2. Prilagoditve 3D: Mladi se bodo naučili izvajati prilagoditve na 3D modelih, kar vključuje spreminjanje oblik, velikosti in drugih parametrov za dosego želenega rezultata.
 3. Funkcionalna raba: Delavnica bo poudarila praktično uporabo 3D-modeliranja, kjer bodo udeleženci razvijali razumevanje, kako lahko tehnologijo uporabijo za ustvarjanje funkcionalnih in inovativnih izdelkov.
 4. Spodbujanje zanimanja za področja tehnike med mladimi: Cilj je vzpodbuditi zanimanje mladih za tehnološka področja ter jih navdihniti za raziskovanje in razvoj na teh področjih.
 5. Spodbujanje inovativnega razmišljanja: Delavnica bo spodbujala kreativno razmišljanje in inovativnost pri reševanju izzivov v povezavi z 3D-modeliranjem.

 

Delavnica je primerna za mlade med 15 – 29 letom starosti, predznanje ni potrebno.

Izvajalci: Mladinski trenerji in mentorji Zavoda Beta Blaž Kete.

Izdelava ptičje krmilnice

Trajanje delavnice: 90 minut

Število udeležencev: 10 – 15

Opis delavnice: Mladi se bodo aktivno vključili v delavnico, kjer bodo s pomočjo različnih orodij ustvarili preproste ptičje krmilnice. Celotna hišica bo izdelana iz naravnega materiala, lesa. Udeleženci bodo pridobili praktične spretnosti in veščine, saj se bodo naučili osnov gradnje, rezanja, sestavljanja in vijačenja. Poleg tega bodo spoznali uporabo različnega ročnega orodja, kot so ročna žaga, kladivo, meter in druga za izdelavo potrebna orodja. S tem bodo razvijali svojo tehnično spretnost in hkrati poglobili razumevanje materialov ter postopkov, ki so vključeni v ustvarjalni proces. Pozorni bodo tudi na prisotnost raznovrstnih ptičjih vrst v okolju in spodbujeni k ohranjanju narave. Udeleženci bodo lahko ptičjo krmilnico odnesli domov, ker jo bodo obesili na za to primerno mesto.

Cilji:

 1. Izdelava ptičjih krmilnic: Udeleženci bodo razvijali spretnosti pri izdelavi ptičjih krmilnic, kar bo spodbujalo kreativnost in ročne veščine.
 2. Spoznavanje materialov – les: Aktivnost bo omogočila udeležencem, da se seznanijo z lastnostmi lesa in razvijejo razumevanje uporabe tega naravnega materiala pri ustvarjanju krmilnic.
 3. Pridobitev tehničnih veščin (rezanje, brušenje, vijačenje, barvanje): Udeleženci bodo pridobili praktične tehnične veščine, kot so rezanje, brušenje, vijačenje in barvanje, kar bo okrepilo njihovo sposobnost samostojnega obvladovanja teh postopkov.
 4. Krepitev zavedanja raznovrstnosti ptičjih vrst v lokalnem okolju: Projekt bo poudaril pomen biodiverzitete in ozaveščal o raznolikosti ptičjih vrst v lokalnem okolju, spodbujajoč sodelujoče k ohranjanju narave.
 5. Spodbuditi delovne navade mladih: Sodelujoči bodo pridobili izkušnje in razvijali delovne navade skozi praktično delo pri izdelavi krmilnic, kar bo okrepilo njihovo odgovornost in zavzetost za cilje projekta.

 

Izvajalci: mladinski trenerji Zavoda Beta Vasja Černic.

Potrebni pripomočki / logistika:

Za izvajanje aktivnosti potrebujemo primeren prostor / učilnico, kjer bo tehnično delavnico mogoče izvesti. Vse materiale potrebne za izdelavo ptičje krmilnice priskrbijo izvajalci.

Prenos fotografije na les

Trajanje delavnice: 90 min

Število udeležencev: 10 – 15

Opis delavnice:

Mladi se bodo aktivno vključili v delavnico, kjer bodo razvijali tehnične in kreativne kompetence s prenosom fotografije na les. Pridobili bodo razumevanje in sposobnost uporabe fotografskih digitalnih tehnologij (obdelave digitalne fotografije in priprava na tisk) ter osvojili orodja za kreativno obdelavo in manipulacijo fotografije in materiala (les), ki jih bo opolnomočilo z avtonomnostjo v strokovnem delu. Udeleženci bodo pridobili praktične spretnosti in veščine, saj se bodo skozi pripravo lesene podlage naučili osnove lastnosti materiala ter njegovo obdelavo. Poleg tega bodo spoznali uporabo različnega ročnega orodja za obdelavo, kot so ročna žaga, meter, brusilno orodje in druga za izdelavo potrebna orodja. S tem bodo razvijali svojo tehnično spretnost in hkrati poglobili razumevanje materialov ter postopkov, ki so vključeni v ustvarjalni proces.

Mladi bodo skozi delavnico vzpostavili temelje za samostojno tehnično ustvarjanje, kar jih bo opolnomočilo za postavitev lastnih ustvarjalnih ciljev, iskanje vizualnih poti in kreativnih rešitev, razvijanje lastne ideje ter izdelovati lastnih ustvarjalnih projektov.

Potek:

Projekcija prikaza različnih kreativnih možnosti: priprava in izbora lesa (barva lesa, letnice, nepravilne oblike, ponovna uporaba različnih zavrženih lesenih kosov lesa/pohištva), izbor fotografije in njena digitalna obdelava, ročna obdelava fotografij (plastenje, gubanje, trganje, kolaž, raztrganine, groba odstranitev papirja,…), ročna intervencija (risanje čez fotografijo z različnimi orodji kot so barvice, akrilne barve, flomastri,…).

Pregled fotografij udeležencev: udeleženci pripravijo eno digitalno fotografijo (čim večje kvalitete, posneta lahko s fotoaparatom ali telefonom).

Tisk fotografij: izbrane fotografije udeležencev natisnemo na InkJet tiskalnik.

Priprava lesa: udeleženci si izberejo svoj kos lesa, ga pobrusijo (opcijsko), da je površina ravna.

Prenos fotografije na les: les ter fotografijo (kamor je podoba) udeleženci namažejo z lepilom ter namazano stran fotografije položijo na namazano stran lesa. Papir pogladijo, zato, da porinejo zračne mehurčke ven in si tako zagotovijo pravilnejši rezultat. Izdelek je pripravljen na sušenje. Ko se lepilo posuši, izdelek končajo doma (naslednji dan) – odstranijo papir.

Cilji:

 1. Spoznanje z orodij za obdelavo digitalne fotografije: Aktivnost bo omogočila spoznavanje računalniških orodij za obdelavo  in priprava na tisk ter tisk.
 2. Spoznavanje materialov – les: Aktivnost bo omogočila udeležencem, da se seznanijo z lastnostmi lesa in razvijejo razumevanje (re)uporabe naravnega materiala pri prenosu fotografije na les.
 3. Pridobitev tehničnih veščin (brušenje, nanašanje lepila, nanašanje zaključnega sloja): Udeleženci bodo pridobili praktične tehnične veščine, brušenje in nanašanje lepila, kar bo okrepilo njihovo sposobnost samostojnega obvladovanja teh postopkov.
 4. Izdelava fotografije na les: Udeleženci bodo razvijali spretnosti pri izdelavi fotografije na les, kar bo spodbujalo kreativnost in ročne veščine.
 5. Spodbuditi delovne navade mladih: Sodelujoči bodo pridobili izkušnje in razvijali delovne navade skozi praktično delo pri izdelavi fotografije na les, kar bo okrepilo njihovo odgovornost in zavzetost za cilje projekta.

Izvajalci: Mladinski trenerji in mentorji Zavoda Beta Polona Ipavec.

Potrebni pripomočki / logistika:

Za izvajanje aktivnosti potrebujemo primeren prostor / učilnico, kjer bo tehnično delavnico mogoče izvesti.

Vse materiale potrebne za izdelavo fotografije na les priskrbijo izvajalci. Fotografijo z želenim motivom v digitalni obliki pripravijo udeleženci.

PRIJAVA DELAVNICE