#RETROVEŠČINE

obujanje starih rokodelskih znanj

#RETROVEŠČINE

stara znanja za nove ideje

#RETROVEŠČINE

Dediščina starih rokodelskih znanj prikazuje osebno ustvarjalnost, kaže naravne in kulturne posebnosti okolja, ponuja historično povezanost z našimi predniki ter predstavlja nasprotje serijski in množični strojni proizvodnji. V dediščini lahko poiščemo odgovore, kako v sodobnem življenju poiskati rešitve za podnebne spremembe, varovanje naravnih virov, uriti vztrajnost, potrpežljivost, natančnost ter zbežati pred virtualnim svetom.  S starimi znanji lahko  soustvarimo sodoben izdelek, ki nadgrajuje znanja in veščine iz preteklosti, vendar je prilagojen sodobnim potrebam in namembnosti. Vabimo vas na zanimiva pota raziskovanja, ustvarjanja in uživanja…

IZDELAVA KOŠA ZA NABIRANJE LISTJA

Predstavlja g. Albin Fakin

PLETENJE KOŠEV ZA PREVOZ LISTJA - Več o tem

»Izdelovanje miniaturnih košev za listje me spomni na mladost, mojega nonota in kmečka opravila« (Albert Fakin, Komen). 

Pomemben izdelek, kjer so mojstri uporabili veščine pletenja iz bek (posebne vrste vrbe, ki raste na Mediteranu), je bil koš za listje. V Vipavski dolini so ga predvsem uporabljali na Gori, Planini in krajih spodnje Vipavske doline. Predvsem tam, kjer so bili slabi kmetijski pogoji in so bili kmetje primorani uporabiti različne naravne danosti za hrano in steljo živine. Večinoma so jih rabili za prevoz listja od gozdov do domačije. Bili so različnih velikosti (obsegov). Napolnjene z listjem so jih na domačijo pripeljali na vozu, imenovanem lujtrance. Postavili so jih enega za drugim, začenši z največjim do najmanjšega. Na enem vozu je bilo lahko največ dvanajst košev. Pri zelo revnejših družinah pa so jih ženske nosile na glavi, pri čemer so si pomagale s svitkom. Doma so jih na ramenih znosili na štalo. Potrebne so bile posebne spretnosti, da so listje praviloma naložili v koš. Koši so bili na kmetiji obešeni na zunanji zid hleva. Različne velikosti so omogočile, da so jih spravili enega v drugega.

Postopek izdelovanja  košev ni bil zahteven. Iz sveže leske, jesovine, bresta ali gabra so najprej naredili dva enaka obroča.  Les so morali nabrati v mesecu septembru, ob stari luni, da ni postal črviv. Takoj so oblikovali kroge in jih nekaj časa pustili v večji posodi, da se je les posušil v upognjeni obliki. Nato so obroča povezali s pletenimi paličicami, narejenimi iz bek. Podobne, daljše pletene paličice so uporabili za dno koša. Praviloma je koš sestavljalo 16 paličic. V sredini koša je bil manjši obroček, včasih narejen iz drenovega lesa, kasneje kovinski, ki je paličice držal skupaj. Beke, tj. vrbe so tudi uporabljali za povezovanje trt. Porezali so jih jeseni, ko je odpadlo listje in jih shranili v hladnem prostoru. Pred uporabo so jih nekaj časa namočili, da so se lažje upogibale.

Miniaturni koši za listje med tradicijo, nostalgijo in novo uporabnostjo

Albert Fakin s Krasa se je pletenja miniaturnih košev lotil zaradi nostalgije na preteklost, spomina na njegovega nonota, ki mu je pletenje prinašalo dodaten zaslužen denar na kmetiji. Čeprav so njegovi koši miniaturni, jih vseeno obesi na zid pred garažo. »Da bodo moji vnuki vedeli, kaj se je kakšen krat delalo«, poudari. Zaveda se, da sedaj mladih stara znanja ne zanimajo, kot tudi njega niso. »S starostjo pa postane vse drugače«, se v pogovoru nasmeji, »saj se začneš bolje zavedati svojih korenin«. Zato bi rad znanje pletenja prenesel na mlajše in jih s tem spodbudil k ohranjanju dediščine. Pri tem še pojasni, da ponekod miniaturne koše uporabljajo kot košaro za kruh, suho sadje ali kekse. Pri tem se ohranja tehnika pletenja in funkcija predmeta (nošenje), medtem ko se velikost izdelka prilagodi sodobnemu načinu življenja. Težava je le, da zaradi klimatskih sprememb vrbe ob vinogradih umirajo, vezenje trt z naravnim materialom pa je nadomestila plastika.

KAMNOSEK

Predstavlja g. Danilo Roban

KAMNOSEŠTVO - Več o tem

»Obdelava kamna mi sedaj zelo veliko pomeni. To je prvo moje veselje do dela« (Danilo Rovan, Vrhpolje)

Kamnoseško rokodelstvo ima v Sloveniji bogato dediščino, saj je veljal kamen za temeljno gradivo. Kamen pod rokami veščega kamnoseka dobiva svojevrstne oblike, pomene in osebne zgodbe. Sodobna obdelava kamna se je res tehnološko razvila, vendar vsak kamnosek svoj izdelek začne in konča s kladivom in špico ter ročnim klesanjem umetniških motivov in unikatnih predmetov.

Obdelava kamna obstaja od prazgodovine, od kadar je človeštvo v kamneni dobi začelo uporabljati svoj um in svoje roke. Iz kamna so si naredili prve pripomočke za vsakdanjo delo – nož in kladivo. Kasneje si je človek iz kamna ustvarjal prva orodja in bivališča. Iz kamna so nastale tudi velike stvaritve človeštva: piramide, kitajski zid, gradovi, templji, palače, cerkve, mostovi. Ta material je bil uporabljen za gradnjo številnih spomenikov in okrasnih predmetov in celih mest v številnih kulturah.

Na Slovenskem velik razvoj kamnoseške rokodelske dejavnosti beležimo med 17. in 19. stoletjem, ko so v naše kraje prihajali kakovostni rokodelci iz Furlanije in Benečije. Uporabljali so najrazličnejše vrste kamna, ki je bil na voljo na posameznih območjih Slovenije. Kamnoseški poklic je bil v razcvetu vse do druge sv. vojne, kasneje je znanje počasi začelo upadati. Danes kamnoseštvo vnovič pridobiva na pomenu, na Vipavskem pa beležimo več ljubiteljskih skupin in šol, kjer upokojenci ali generacije srednjih let v kamen puščajo svoje odtise, ustvarjalnost, znanje in pogum.

Spretnosti obdelave kamna zahtevajo vztrajnost, potrpežljivost in natančnost. Kako to doseči? 

Vodja kiparske in kamnoseške šole iz vasi Vrhpolje, Danilo Rovan, je veselje do kamna kazal že kot majhen otrok, star 8 let. V zadnjem letu nižje gimnazije je že izdelal prvi prstan. »Sem našel en kamen, ki je že imel luknjo. In potem sem pilil z navadno pilo, ni bilo kot sedaj. Ko sem končal, mi ga je učiteljica vzela«, pove z nasmeškom. Težke razmere v družini so zahtevale, da ni šel za vajenca v kamnoseško delavnico, temveč se je čim prej zaposlil. Tako je nekaj časa delal v Tovarni pohištva Lipa, po odsluženem vojaškem roku in opravljenih raznovrstnih tečajih, pa se je zaposlil kot šofer avtobusa. Vendar veselje do kamna ga ni zapustilo, izrazil ga je lahko šele v penziji. Na spodbudo prijateljev v Vrhpolju vodi kiparske in kamnoseške delavnice, kjer svoje znanje deli ostalim navdušencem. Z vztrajnostjo, pogumom in drznostjo je končno dosegel, da počne rokodelsko dejavnost, ki ga je v življenju vedno zanimala. Pri tem še poudari, da ne uči  kamnosekov, temveč bolj kiparje, umetnike. Kamnosek je po njegovih besedah tisti, ki dela spomenike. »Mi delamo bolj umetniško, drobne stvari«.  Doma imam kiparsko šolo že 18 let, na svoji kmetiji pa razstavni prostor z več kot 2000 izdelki, ki krasijo vrt, hram in kraj druženja. Pri tem še poudari, da obdelava kamna »ne gre hitro«, saj zahteva vztrajnost, natančnost in notranji mir.  In prav to so glavne vrline, ki nam jih v tem hitrem tempu življenja najbolj primanjkuje.

OBDELAVA LESA

Predstavlja g. Matjaž Lučovnik

REZBARSTVO - Več o tem

Umetniško oblikovanje lesa z rezilom. Ustvarjanje skled, žlic, pohištva in drugih izdelkov. Čas za meditacijo, umiritev in spoznavanje lepot naravnih materialov. Čas za vrednote in rokodelsko dediščino.  

Rezbarstvo je umetniško ali obrtno oblikovanje predvsem lesa z rezilom. Spada med starejše ročne spretnosti obdelave lesa, ki naj bi se razvilo že v prazgodovini, saj se je vsaka kultura ali civilizacija srečala z lesom in njegovim obdelovanjem.

Na Slovenskem je ta umetnostna obrt poznana od poznega srednjega veka naprej. Izdelava rezljanih delov pohištva in druge notranje opreme, zlasti rezljanih plastik, oltarjev, okvirov, svečnikov, skrinj itn., je dosegla vrhunec v 17. stoletju z »zlatimi oltarji«.  Od 18. stoletja so svoja dela krasili tudi drugi lesni obrtniki, v 18. in 19. stol. so ob delavnicah za cerkveno, grajsko in meščansko opremo rezbarili številni samouki, povečini imenovani ljudski umetniki.

Pri rezbarjenju se uporablja vse vrste lesa, kot so oreh, sadna drevesa, najredkeje smreka. Najbolj primeren je tisti les, ki ima enakomerno porazdeljene letnice. Glavna orodja pa so dleta in nožki. Danes z rezbarjenjem lahko izdelamo spominke, pohištva, simbolne figure, maske, javna znamenja. V preteklosti je bilo rezbarstvo zelo spoštovano, vendar je z industrializacijo in modernizacijo izgubilo na vrednosti. Še vedno ima pomembno vlogo v restavratorstvu in ljudski umetnosti.

Matjaž Lučovnik – izdelovalec lesenih desk za sneg in rezbar

»Dediščina je to, kar so vedno počeli naši predniki. Znanj, ki so se nabirala skozi generacije. Škoda je, da se to znanje izgubi v eni generaciji. (Matjaž Lučovnik, Izdelovalec lesenih desk za sneg in rezbar)«

Matjaž Lučovnik se z rezbarstvom ukvarja v prostem času. Izdeluje sklede, žlice in lesene deske za sneg. Tako kot mnogi starejši mizarji, ki so večinoma les obdelovali v zimskih dnevih, ko ni bilo dela na kmetiji, se tudi Matjaž v delavnico odpravi pozimi, ko ima čas.  Nad lesom se je začel navduševati v mladostniških letih, ko je skupaj s prijatelji urejal skate parke. »Ni bilo infrastrukture in mladi so morali vse narediti sami«, izpostavi mladostno kreativnost. Takrat je začel spoznavati in občudovati les, z rezbarjenjem pa se je začel ukvarjati kasneje. Pri izdelavi lesenih desk za bordanje mu je ostalo ogromno lesenih ostankov in iz tega je začel ustvarjati še druge izdelke. Nikoli se ne loti izdelka z nekim planom, temveč vidi kos in iz njega nekaj ustvari. Čudi ga, da se stara znanja tako hitro pozabljajo, da lesena žlica še vedno simbolizira nekaj starega, grdega. Po drugi strani pa se zave, da za tradicijo nimamo časa. Vendar on si rad vzamem čas za stvari, ki niso samo služba. »Da nekaj naredim iz veselja oziroma gušta«, kot poudari. To mu predstavlja obliko meditacije.

Na vprašanje, kako bi mlade prepričali o pomenu starih znanj, pa je odgovoril: »Dokler je glavna vrednota stanje na tekočem računu, bomo težko dopovedali otroku, zakaj ohranjati stara znanja. Dokler bo najbolj uspešen človek tisti, ki ima največ denarja, in ne tisti, ki je nekaj ustvaril s svojimi rokami ali iz glave, bo to težko. Vrednoto je treba videti«.

KLEKLJANJE

Predstavlja MOST, Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

KLEKLJANJE - Več o tem

»Saj ni pomembno, da imaš doma toliko čipk, temveč da vedno nekaj novega narediš, ustvarjaš in imaš nov izziv« (Majda Ambrožič, MOST Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina)

Prepletanje niti s posebno tehniko klekljanja in ustvarjanje čipk ni pomembno le za krašenje cerkvenega in tekstilnega tekstila, oblačil ali kot modni dodatek, temveč predstavlja pomembno terapevtsko funkcijo. Nosilkam ročnih del v veliko zadoščenje in veselje predstavlja že to, da nekomu podelijo svoj ročni izdelek, da so ustvarjalne, imajo vedno nove izzive. Hkrati jih zvok klekljev, lesenih paličic za klekljanje, pomirja.        

Klekljanje je veščina izdelovanja klekljanih čipk s križanjem, sukanjem, pretikanjem oziroma prepletanjem niti, ki tečejo od klekljev z navitim sukancem do vzorca, pripetega na blazino. Za izdelavo so potrebni kleklji, blazina v pleteni košarici ali lesenem podstavku (t.i. bula), papirnati vzorec, sukanec, bucike, kvačka, škarjice in strojček za navijanje sukanca na kleklje. Čipke izdelujejo iz lanenih in bombažnih niti, naravne svile, volne, umetnih vlaken in kovinskih niti navitih na kleklje.

Na Vipavskem so prvo klekljarsko šolo ustanovili leta 1885 na Otlici. Njen ustanovitelj je bil  Osrednji čipkarski tečaj z Dunaja. Zaradi zaposlovanja žensk in strojne izdelave čipk je začel interes za klekljanje v 60. letih 20. stoletja upadati, vendar ob koncu 20. stoletja se je klekljanje spet močno razširilo kot prostočasna dejavnost in redkeje kot vir zaslužka. V Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih društev, sekcij in skupin. Veščina klekljanja idrijske in slovenske čipke je od leta 2000 vključena v osnovnošolski kurikulum kot izbirni predmet in interesna dejavnost.

ZAKAJ KLJEKLJATI?

»Svet brez dediščine ne bi obstajal več. Zdi se mi zelo lepo, da nekomu pokažem moje znanje. Daš nekaj svojega in si ponosen na znanje, ki ga imaš« (Majda Ambrožič, MOST Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina).

Članice skupine za kljekljanje, ki deluje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina pravijo, da jim klekljanje predstavlja sprostitev in nove izzive. Poudarjajo, da je za klekljanje potrebno veselje za ročna dela in čas. Veščine se hitro naučiš, čeprav je morda na začetku nekoliko težko. Vendar, ko se osvoji osnovna znanja, nadaljnjo učenje hitro steče. Članicam ni pomembno, koliko čipk naredijo, saj hitro vse razdelijo in oddajo, kar jim prinaša posebno zadovoljstvo. Že med časom klekljanja čipke, mislijo na osebo, ki ji bodo čipko podelile. Nove izzive jim ne predstavljajo le nove oblike čipk, temveč tudi uporaba novih materialov, kot je žička, in novi izdelki, kot so nakit. Največ pa jim pomeni to, da se ob delu sprostijo, v družbi pa pozabijo na vsakodnevne stvari in starostne zdravstvene težave. 

Leta 2018 je bilo znanje klekljanje čipk na Slovenskem vpisano na UNESCOv reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Vpis je pomembno priznanje za vse organizacije in posameznike, ki se s klekljanjem strokovno ukvarjajo in tistim, ki omogočajo, da lahko klekljanje ostaja živa dediščina. Je tudi priznanje tisočim anonimnim klekljaricam, ki so veščino klekljanja ohranjale živo tekom stoletij zaradi potrebe po preživetju ali zaradi ljubezni do čipke.

MIZARSTVO

Predstavlja g. Anton Kompara

STRUGARSTVO KOT DEL SUHOROBARSKE OBRTI - Več o tem

Lepoto, strukturo lesa dobimo z njegovo obdelavo. Strojno ali ročno.

Na Slovenskem je suhorobarstvo že zelo stara domača obrt. Vključuje ročno in v novejšem času tudi strojno izdelovanje in prodajo lesenih gospodinjskih pripomočkov, hišnih dodatkov, orodja in igrač. Obsega naslednje panoge: obodarstvo, podnarstvo, posodarstvo, žličarstvo in kuhalničarstvo, ročno mizarstvo, orodjarstvo, strugarstvo, pletarstvo, zobotrebčarstvo, rešetarstvo in spominkarstvo. Za vsako panogo je značilna uporaba določene vrste lesa, orodij in postopkov izdelave. Poleg lesa bukve, smreke, drena, leske, javorja, lipe in vrbe, ki so bili v uporabi v preteklosti, suhorobarji uporabljajo tudi lesove sadnega drevja. Les morajo posekati v pravem letnem času, ga pravilno razrezati, posušiti, razcepiti in skladiščiti. Nekatere suhorobarske delavnice, ki se ukvarjajo s strugarstvom, ročnim mizarstvom, žličarstvom, zobotrebčarstvom in delno orodjarstvom, pri delu uporabljajo tudi različne stroje.

Med samostojna dejavnost znotraj suhorobarskih dejavnosti se je razvilo strugarstvo. Prve stružnice so bile na ročni ali nožni pogon, suhorobarji pa so izdelovali razne stružene predmete, kot so bile lesene sklede, krožniki, deli kolovratov itd. Struženje lesa se razlikuje od ostalih načinov obdelave lesa v tem, da se pri stružnici obdelovanec vrti, medtem ko orodje miruje.  Danes strugarstvo predstavlja samostojno oblikovalsko in tehnološko področje, izdelki veljajo za sintezo tehnološkega znanja, povezano s strugarstvom, oplemenitega s poznavanjem zakonitosti lesa, ter strokovnega obvladovanja oblikovanja. 

Zakaj na stroju stružiti les?

»Po toliko letih ko delam z lesom, mi pomeni že surovino. Ni več tisti les, ki bi mi dišal, ki bi bil do njega čustveno navezan. Ko delam z lesom, želim od njega dobiti lepoto. To dobiš, ko ga obdelaš«. (Anton Kompara, mizarski tehnik, Lokavec) 

Mizar Anton Kompara nadaljuje družinsko tradicijo. Z mizarsko obrtjo se je ukvarjal že njegov oče. Na stružnici je izdeloval ročaje za delavsko orodje. Ko se je Anton odločal za poklicno pot ni natančno vedel »kaj bi«. Hote ali nehote je stopil v čevlje mizarja. Žal mu ni, saj je človek, ki se rad loti vsakega izziva. Pri tem poudarja, da struženje lesa zahteva veselje. Ni vsakdo primeren za to delo, saj moraš imeti občutek za ročne spretnosti. Včasih naredi tudi sklede, vendar bolj »za dušo«, saj mu zmanjkuje časa. Anton je očetovo obrt spremenil v mizarsko industrijo, ki pa zahteva večjo umetnost kot izdelavo majhnih lesenih izdelkov. Naj vprašanje, kaj mu pomeni nadaljevanje tradicije svojega očeta pa poudari: »Ja, tradicija, vendar ne za ceno tega, da delaš nekaj, kar ti ni v veselje«. Podpira možnost, da se na domu nadaljuje mizarska obrt ali industrija, vendar bo otrokom pustil prosto pot, da se odločijo za svoj željeni poklic.

KVAČKANJE

Predstavlja MOST, Univerza za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina

KVAČKANJE - Več o tem

S kvačkanjem urimo natančnost, vztrajnost, rešujemo zdravstvene težave. Koristno zapolnimo svoj prosti čas, hkrati pa ustvarimo lasten izdelek, na katerega moramo biti izredno ponosni.  

Kvačkanje je postopek, s katerim lahko prejo ali nit in en sam kavelj poljubne velikosti uporabimo za izdelavo tkanin, čipk, oblačil in igrač. Kvačkanje se lahko uporablja tudi za izdelavo klobukov, torb in nakita. Tehnika kvačkanja je starejša in precej razširjena po svetu (na Kitajskem, v Turčiji, Afriki, obeh Amerikah, Evropi), ni pa vedno imela videza čipke. Osnovna tehnika je relativno enostavna, saj se nizanje zank iz ene »neskončne« niti izvaja z eno samo iglo s kljukico (kvačko) in z eno samo zanko na igli naenkrat. 

ZAKAJ KVAČKATI?

Članice iz MOSTA, Univerze za tretje življenjsko obdobje so nam zaupale …

»… zaradi veselja do ročnih del in družbe. V skupini smo lepo povezane« in najdejo čas, da svoje znanje delijo, ga nadgrajujejo in skupaj napredujejo. Nekatere so se kvačkanja naučile že kot 12 letne deklice, ko so imele v šoli enkrat na teden ročna dela. Druge so h kvačkanju pritegnile sorodnice. Na Univerzi se je skupina oblikovala okoli leta 2002, sprva jo je vodila Pavla Zemljič, potem  je mentorstvo prevzela Jožica Stopar. Pred tem so se učile same, prek revij. S kvačkanjem rešujejo osamljenost in druge zdravstvene težave. »Meni je pomembno kvačkanje zato, da nekaj lahko naredim, ustvarjam, izdelek podarim za darilo« izpostavi članica. Najbolj ga cenijo ljudje, ki imajo spoštljiv odnos do ročnega dela, zato pazijo, komu bodo podelile svoje izdelke kot so prtički, metuljčki, rožice, sadje, šale, klobučke, košarice idr. »Včasih so punce delale svojo balo za poroko in so s tem urile ročna dela, danes pa je drugače«, pojamrajo članice. Vendar niso črnoglede, saj vidijo, da tudi mlajše generacije cenijo kvačkane izdelke. Hkrati kvačkane obleke, krila, torbe in nakit postajajo moderni izdelki. Zato je pomembno, da stara znanja ohranjamo in iščemo priložnosti, kako jih prilagoditi sodobni uporabi.

#RETROVEŠČINE VIKEND

Promo video #1 – Vabljeni k ogledu!

PLETENJE LESE

Predstavlja g. Alojz Vetrih

PLETENJE LES - Več o tem

»Mi smo imeli doma polno les. Delala sva jih z mojim bratom. Znanje nam je prinesel stari oče« (Alojz Vidrih, Goče).

Vipavska dolina slovi po raznovrstnem sadju, včasih so na kmetijah gojili jabolka, hruške, fige in vinogradniške breskve. Presežke so posušili in suho sadje (nar. sušje) shranili za zimske dneve (čaj, kompot ali posladek). Za sušenje so uporabljali posebne pletene pladnje, katerih oblika v obliki solze z nekoliko povzdignjenim robom velja za posebnost Vipavske doline. V poletnih dnevih so leso s sadjem izpostavljali soncu, po peki kruha pa so jih postavili tudi v peč, da se je sadje hitreje posušilo. Ogrodje so naredili iz leskovih vej. Nato so jih s  posebno tehniko in postopkom opletli s šibjem srobote. Srobote niso prej olupili temveč jo uporabili v naravnem stanju. Nabiranje materiala za pletenje lese ni bilo omejeno na letni čas, pomembno je bilo le, da je bil les svež.

Vsak mojster pletenja mora imeti poleg tehnološkega znanja še občutek za mere, razmerja in obliko, vztrajnost, natančnost in potrpežljivost ter čas. Je to danes težko?    

Danes se dokaj preprosto tehnološko znanje pletenja zelo izgublja, pa vendar na nekaterih vipavskih kmetijah še najdemo mojstre, ki so vešči te znane slovenske obrti. Med njimi je tudi Alojz Vidrih, doma iz Goč, ki je v preteklosti izdelal veliko les iz srobote in košev iz bek. Znanja ga je naučil stari oče, ki je imel občutek za pletenje. Z bratom sta v prostem času tudi  opletla različne oblike steklenic, v katerih so shranjevali vino. To v vinogradniških območjih, kot je Vipavska dolina, ni bila nobena posebnost.

ŠIVILJA

Predstavlja ga. Martina Lavrenčič

KROJAŠTVO, ŠIVILJSTVO - Več o tem

»Šivanje mi pomeni umirjanje, sprostitev. Jaz pri tem zelo uživam. Res delam poklic, ki si ga želim delati celo življenje« (Martina Lavrenčič, šivilja, Ajdovščina).

Začetki šivanja na naših tleh segajo daleč nazaj v prazgodovino. V Potočki zijalki so našli koščeno iglo s konično luknjo iz okoli leta 35.000 let pr. n. št. 

Z veščinami obrtnega šivanja so se najprej ukvarjali moški, ki so bili krojači (nar. žnidarji). Značilno je, da so bile na Slovenskem oblačilne obrti razdrobljene na številne manjše obrate, v katerih je bilo zaposlenih le po nekaj ljudi ali pa je delal lastnik sam. Poleg moških so bile zaposlene tudi ženske – žnidarce (nikoli niso bile vodje obrata), po 2. svetovni vojni pa se je razmahnilo šiviljstvo kot izrazito ženski poklic. Večinoma so krojači ali šivilje šivali v svoji delavnici, nekateri pa so hodili po hišah in v enem tednu celi družini zašili eno mašno in eno dnevno obleko. Krojači so večinoma krojili in šivali moške obleke.  Dnevne obleke so zašili iz blaga, ki so mu rekli cajh, mašne obleke pa so bile narejena iz boljšega materiala. Na Vipavskem so  blago kupili na sejmih v Gorici ali na sejmu za veliki šmaren, ki se je 15. avgusta odvijal v Logu. Pred 2. svetovno vojno so se s krojaško obrtjo ukvarjali tisti prebivalci, ki niso imeli veliko svoje lastne zemlje oz. kmetije, tj. kajžarsko in bajtarsko prebivalstvo, ki ga tudi sicer poznamo kot nosilca obrtnih dejavnosti na podeželju. 

Dobri krojači in šivilje so se izobraževale v večjih mestih in krajih (prim. Trst, Gorica). Krojaštvo je kot obrtna dejavnost izumrlo po 2. svetovni vojni, ko se je razmahnila konfekcijska oz. tekstilna industrija. Znana šola, kjer so se za šivanje izučile Primorke, je bila v Vrhpolju. 

KAJ PA DANES?

Znana ajdovska šivilja, Martina Lavrenčič, ki je v Ajdovščini že vrsto let znana po kvalitetnem šivanju oblačil po meri in šiviljskih popravilih, ima svoj butik od leta 1994. Šivati je začela že kot majhna punčka, saj ji je mama za kazen v peč vrgla obleko njene najljubše punčke. Da punčka ne bi bila naga, je prijela za iglo, sukanec in blago ter ji zašila svojo prvo oblekico. Spoznala je, da jo to veseli in je zato mami hvaležna. Zaupala nam je še, da se je za samostojno pot odločila, ker se je naveličala šivati serijskih majic v manjšem ajdovskem podjetju. »Všeč mi je, da je obleka narejena kvalitetno, da je narejena z dušo, da je narejeno za osebo, ki jo spoznam«. Šivanje ji pomeni umirjanje, sprostitev. »Jaz pri tem zelo uživam. Res delam poklic, ki si ga želim delati celo življenje. Ga delam z veseljem.« Svoje znanje je prenesla tudi na mlajšo hčerko, ki pa šiva »bolj otroške stvari, malo bolj umetniško iz ostankov, na blago zašije slike. Vendar nadaljuje stare veščine šivanja.« 

STRUGAR

Predstavlja g. Drago Ipavec

STROJNA OBDELAVA LESA - Več o tem

Veliko prebivalcev iz Vipavske doline se še spomni nekdanje Tovarne pohištva Lipa, vendar vsaka pohištvena industrija se je razvila iz številnih domačih in obrtnih mizarskih delavnic, ki so izdelovale potrebne pohištvene izdelke za kmečki dom in življenje. Okna, vrata, mize, skrinje, omare, stoli, klopi, zibelke, postelje in krste so glavni izdelki, ki so nastajali izpod rok prizadevnih mizarjev. Kot poklicna obrt se je mizarstvo iz domače, ljudske dejavnosti razvilo v poznem srednjem veku. Veljalo je za najbolj razširjeno lesno obrt.

Navadno so bile mizarske delavnice specializirane in usmerjene v določeno proizvodnjo. Vsak mojster oziroma tišler, kot se je mizarju reklo na Primorskem, ni izdeloval vsega pohištva in opreme, temveč se je specializiral za določene izdelke. Nekateri mizarji so bili specializirani za pohištvo, drugi za vrata in okna, spet tretji za popravilo vinskih posod (sodov, worn, brent), nekateri pa za izdelavo krst, po domače mrliških trug.

 Kako pa les obdeluje kovinar?

»Živeti moram ustvarjalno. Lažje živim, če komu kaj naredim« (Drago Ipavec, strugar, upokojenec, Ajdovščina)

Drago Ipavec je upokojeni delavec iz Tovarne pohištva Lipa iz Ajdovščine, kjer je delal na stružnici. Za potrebe daril, ki jih je podjetje podarilo svojim partnerjem, je ob prostem času stružil manjše vazice, posode in druge lesene izdelke. Danes s to dejavnostjo nadaljuje. Ob obdelavi kovinskih izdelkov, ki jih potrebujejo mehaniki za popravilo kmetijskih strojev, na  stružnici poustvari še vazo. »Za dušo, za novoletna darila, za zdravje, za ustvarjalno življenje. To sem si zadal«, poudari. Lažje živi, če komu kaj naredim, še dodaja. S struženjem lesenih izdelkov nadaljuje znanje svojega strica, ki je bil  samouk vendar za Draga znanstvenik.  Z malo orodja je ročno izdeloval umetelne lesene ograje, stebre v cerkvi. »Imel je občutek, vsaka stvar mu je uspela«, se nostalgično spominja Drago. Zato mu tradicija pomeni ohranjanje domačih znanj in prostovoljno delo za družbo. Drago namreč rad sodeluje pri skupnostnih dediščinskih akcijah, kot so prevoz mlaja s konji. Zaveda se, da za tradicijo potrebuješ čas, vendar si hkrati želi, da bi pomen tradicije razumeli tudi mladi.   

PLETENJE CEKARJEV IZ PLASTIČNIH TRAKOV

Predstavlja ga. Blanka Krapež

PLETENJE CEKARJEV IZ PLASTIČNIH TRAKOV - Več o tem

»Cekarje iz odpadnih plastičnih trakov je pletel že moj nono. Trakove je dobil na odpadu. Že takrat se je zavedal pomena ekologije« (Blanka Krapež, Ajdovščina).

V Vipavski doline se je pletarska rokodelska obrt razvila kot dopolnila dejavnost na kmetiji. Večinoma so mojstri pletenja svoje izdelke spletli le za domačo uporabo. V dolgih zimskih večernih so ob odprtem ognjišču ali okoli špargeta spletli različne koše. Večinoma so uporabljali beke (posebne vrste vrbe, ki v vinogradih raste le na mediteranskem svetu) ali očiščeno sroboto. Spletli so oprtnjake (koš za nošenje na hrbtu), koše za pobiranje krompirja, cajno za pobiranje češenj, koš za kostanj, koše za sušenje orehov ali lešnikov (nar. bečk), očetje pa so svojim otrokom naredili koše za dojenčke. Izkušeni mojstri so spletli tudi koše za prevažanje gnoja (nar. grtune). V vinogradniških krajih so opletli tudi steklenice.

S prevlado plastičnih materialov po drugi sv. vojni so nekateri rokodelski pletarski mojstri zamenjali gradivo za pletenje in začeli uporabljati nove materiale. To je veljalo tudi za Franca Misleja iz Orehovce, ki je naravne materiale za pletenje košev zamenjal za plastične trakove, odpadni material, ki je spajal velike kartonaste embalaže. Njegovo znanje nadaljuje vnukinja Blanka Krapež, ki nam zaupa, da je njen nono tudi pletel steklenice in celo vozove za prevoz gnoja. S tradicijo nadaljuje zaradi nostalgije na svojega starega očeta in ker ima rada ročne spretnosti, ustvarjalnost in prenos znanja na šibkejše in ranljive skupine.  

KOVAŠTVO

Predstavlja g. Stanislav Černigoj

KOVAŠTVO - Več o tem

Je tolčenje po razbeljenem železu težko in naporno? Ali žareče iskre kažejo tudi človeško moč in vztrajnost? Kako se naučiti osnov kovaštva?  Je to nostalgija ali potreba? 

Kovaštvo je bilo desetletja najpogostejša obrt na slovenskem podeželju in tudi v mestih. Skoraj ni bilo kraja, ki ne bi imel vsaj enega kovača. Izdelovali so poljedelska in druga orodja, kovane dele vozov, orodja za delo v gozdu in vinogradu, pripomočke za gradnjo hiš in žeblje. Obrtno obdelovanje kovin na podeželju poznano od 10. stoletja, v mestih po 12. stoletju. Prvotno je kovaštvo povezovalo obrtne zvrsti, ki so se sčasoma osamosvojile (žebljarstvo, ključavničarstvo, puškarstvo).

Ločimo orodne kovače in tiste, ki so izdelovali podkve. V manjših krajih so kovači izdelovali oboje. Posebnost kovaške obrti je v tem, da je moral imeti mojster v večjih obrtniških delavnicah mojstrski izpit. To je razdelilo dela na pomočnike, vajence in mojstre. Podkve so skovali iz enega železa, kasneje so bile industrijsko izdelane in so jih v delavnicah le dodelali. Podkev je za živali predstavljala čevelj in slabo obuta žival ni nikamor prišla.

V Vipavski dolini so bili znani kovači iz Lokavca. Tu so krajani tudi dobili kotlovino za izdelovanje kotlov (za polento, kuhanje žganje, za kuhanje prašičem idr.). Obrtne delavnice so v svojih prostorih imele meh s kovaškim ognjiščem, masivno leseno tnalo z nakovalom in sekačem, kovaške klešče, kladiva in modele za kovanje žebljev, brusne kamne in lesene škafe za kaljenje. Kasneje so mehe nadomestila strojna kladiva in električni ventilatorji.  

Vsak kovač se je z jeklom oskrboval sam. Na Goriškem so ga kupovali v večjih središčih, kot sta bila Gorica in Tolmin. Naročnike so našli v sosednjih vaseh, ob sejmih pa so nosili svoje izdelke po Vipavski dolini, na Kras in drugam. Iz roda v rod so se pojavljali novi izdelki in izboljševala se je njihova kakovost. Umetelni kovači danes izdelujejo ograje, svečnike, razna stojala in cvetlice. Tako kovačem ni treba iskati čarobnih rož le na vrtu ali v naravi. Iz kovine lahko ustvarimo cvetlico, ki nikoli ne oveni in je ni treba nikoli zalivati. In kako poteka delo v kovaški delavnici? Najprej je treba razpihati žerjavico v peči, da doseže okoli 1000 stopinj. V njej se železo zmehča do stopnje, ko ga je mogoče obdelovati. Nato se s kladivom, udar na udar ročno obdela vsak kos železa.

In kaj počno kovači v današnjih časih, ko kmetje in delavci orodje dobijo v trgovini in se večina ljudi okoli prevaža z jeklenimi konjički, in ne takšnimi, ki jih je treba podkovati, ko kovači niso več nepogrešljivi del vsake vasi? 

Utrip in izkušnjo dela kovačev lahko doživimo v muzeju kovaštva Mihaela Kuša v Lokavcu, kjer nam kovač Stanislav Černigoj z žarom v očeh pripoveduje, kako se je kovaških veščin učil skupaj z bratom. Z obrtjo je začel brat leta 1967, ko je izgubil službo v Fužini Čaven, kasneje se mu je pridružil še Stanislav. V začetku so izdelovali poljedelsko in gozdno orodje, kot so motike, krampi, sekire, cepini. Sčasoma sta se specializirala za umetno kovaštvo in izdelovala ograje in dekorativne izdelke.  Surovine so dobili v trgovini Metalka v Ljubljani ali Jeklotehna iz Maribora. Izdelek so naredili iz enega kosa kovine. Za izdelavo določenih predmetov so morali kovino najprej kalit, da je postala čvrsta. Bila sta samouka, v družini prej niso imeli tradicije kovaštva. Zato sta v začetku delala s preprostimi orodji. Pomembna pridobitev za delo pa je bilo vzmetno kladivo (nar. norc). Pri tem se Stanislav še pošali, »da moraš biti res norc, da delaš ob tako težkih pogojih kot sta vročina in ropot«. Vendar morali so preživeti in najti priložnosti za vsakdanji kruh. Danes ropot iz delavnice zaslišimo le ob posebnih priložnostih, ko muzej obiščejo otroci in spoznavajo delo kovačev. Stanislav jim pripoveduje o pomenu tradicije, ki se jo na kmetiji zelo zavedajo in pokažejo tudi s tem, da so muzej poimenovali po vaškem priznanem kamnoseku Mihaelu Kušu, ki je živel ob kovačevi domačiji. S tem so združili dve pomembni domači obrti, v katerih bi lahko iskali razlike, ma tudi veliko podobnosti.

PLETENJE KOŠAR

Predstavlja g. Jože Krečič

PLETENJE KOŠAR - Več o tem

Žepni nožič, leske, beke ali srobot. Čas, spretnosti, veselje  ter znanje pletarstva. So to materiali in vrline za ustvarjanje zanimivih pletenih izdelkov iz naravnih materialov? Kako? 

V Vipavski doline se pletarska rokodelska obrt ni razvila do te mere, da bi prinašalo osnovni dohodek pletarju, kot v drugih slovenskih regijah, temveč se je razvila zgolj kot dopolnila dejavnost na kmetiji. Zato ne bomo srečali pletarjev, ki so si potrebno strokovno znanje pridobili v šolah ali tečajih, ki se jih je organiziralo pred drugo sv. vojno ali nekaj let po njej. Večinoma govorimo o amaterskih mojstrih,  ki so pletarsko znanje prevzeli od svojih prednikov ali se ga sami naučili. V dolgih zimskih večernih so ob odprtem ognjišču ali okoli špargeta spletli različne koše. Večinoma so uporabljali beke (posebne vrste vrbe, ki v vinogradih raste le na mediteranskem svetu) ali očiščeno sroboto. Spletli so oprtnjake (koš za nošenje na hrbtu), koše za pobiranje krompirja, cajno za pobiranje češenj, koš za kostanj, koše za sušenje orehov ali lešnikov (nar. bečk), očetje pa so svojim otrokom naredili koše za dojenčke. Izkušeni mojstri so spletli tudi koše za prevažanje gnoja (nar. grtune).

Pletenje iz domačih gradiv predstavlja izjemno sožitje človeka z naravo. Skoraj ni bilo kmetije, kjer ob vinogradih ne bi rastle beke, s katerimi so tudi vezli veje v vinogradih. Hkrati so posebne vrste vrb rastle ob potokih in rekah. S tem ko so jih porezali, so očistili obrežja in preprečili poplave. Gradivo uporabljajo v primarni ali narezani, tudi razklani in razcepljeni obliki. Nekatere vrste šibja se uporablja tudi v naravni obliki, z lubjem vred, lahko pa se šibje pred uporabo toplotno obelili. Za ogrodja (nar. obod) izdelkov so uporabljali trše materiale, kot sta leska ali lojber. Pri tem je pomembno, da se les lepo upogne.

ZAKAJ OHRANJATI PLETARSKO DEDIŠČINO?

»Da bi se ohranili pletarski izdelki in da bi videli, kaj so včasih delali na naših kmetijah. Če se izdelek ohrani, potem ga bo že nekdo želel posneti«. (Jože Krečič iz Poreč, mojster pletenja). 

Jože Krečič iz Poreč  se je pletarskih veščin naučil kot otrok. Večinoma sam, le pri pridobivanju znanja za pletenje težjih izdelkov (koš za sušenje orehov), mu je pomagal sosed. V pogovoru je poudaril, da včasih mojstri niso namenili veliko časa izgledu izdelka, temveč da je bil uporaben. Danes pa je pomemben tudi zunanji videz, kar odraža mojstrovo natančnost, vztrajnost in ljubezen do dela. Znanje pletenja rad prenaša na mlajše generacije, rad izdeluje tudi manjše uporabne izdelke, da bi v njih prepoznali sodobnejšo funkcijo (krožnik za suho sadje, spominek ipd.). Zato so njegovi koši in lese, ki jih izdeluje v različnih velikostih, narejene iz očiščene srobote. Pri tem sroboto nabere v začetku jeseni, po prvi slani oziroma ko liste odpade, da je dovolj zorena in še dovolj sočna. Pomembna je še, da je nabrana ob stari luni. »Boljša je tista, ki raste na sončnem kraju«, poudari. Nabrana lahko stoji več let. Pred pletenjem je le ključno, da jo čez noč pusti v vreli vodi. Tudi ogrodje za košare naredi nekaj mesecev pred začetkom pletenja, da se les dobro posuši. Na svoje znanje je izredno ponosen, zato bi rad, da bi mladi spoznali in se naučili pletarskih veščin. »To je naš način življenja«, še zaključi pogovor.

Natančen postopek pletenja košare Jožeta Krečiča je tudi dostopen na spodnjem filmu, ki ga je  leta 2018 posnela in montirala Silva Karim.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvFA8HVdXlo

#RETROVEŠČINE VIKEND

Promo video #2 – Vabljeni k ogledu!

 Aktivnost se izvaja v okviru operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja, ki jo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.