PRETEKLI DOGODKI

za ponovno doživetje trenutkov

PRETEKLI DOGODKI

izvedene kreativne delavnice in razprave

PRETEKLI DOGODKI

raznolike teme, od umetnosti do znanosti

Pretekli dogodki

V Garaži potekajo raznolike kreativne delavnice, kjer se sprosti ustvarjalnost v izdelavi uporabnih izdelkov ter stimulativne razprave, kjer se strokovnjaki in gostje potopijo v  pester nabor tem.

Ste zamudili kakšno izmed naših kreativnih delavnic ali razprav? Nič hudega!

Tukaj so shranjeni vsi pretekli dogodki, ki so se odvijali v Garaži. Spoznajte teme, ki so bile obravnavane na preteklih dogodkih in oglejte si slike iz kreativnih delavnic in razprav.

Prelistajte našo zbirko in odkrijte, kaj ste morda zamudili.

KREATIVNA DELAVNICA: SESTAVLJANJE VISOKE GREDE
Pod vodstvom Jerice Pučko Antolin, mag. manag. trajn. razvoja, specialistke za zelenjadarstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, smo v Garaži sestavili čudovito visoko gredo. 
Na delavnici smo dobili mnogo koristnih napotkov za pravilno napolnitev visoke grede in za uspešno vzdrževanje:
  • Visoko gredo na vrtu usmerimo v smeri sever-jug, da se rastline med seboj ne senčijo
  • Za zapolnitev visoke grede ne uporabljajte vej vrtnic, bršljana ali listja oreha, saj zavirajo rast
  • Najbolje se obnesejo rastline, ki ne potrebujejo veliko prostora: zelišča, redkvica, korenček, paprika, solata in podobno
Hvala vsem udeležencem za sodelovanje in čudovito vzdušje! Zahvaljujemo se tudi Komunali Ajdovščina za prevoz zemlje in komposta ter podjetju Vale za donacijo rodovitne zemlje.
DEBATA: MEDKULTURNOST IN RAZVOJ AJDOVŠČINE, KOT GA VIDIJO MLADI

V petek, 24. 5. 2024 je v Ljudski univerzi Ajdovščina potekala debata za in proti z naslovom “Medkulturnost in razvoj Ajdovščine, kot ga vidijo mladi”, ki jo je organiziral Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe.

Pod okriljem gospe Nataše Čuk so alumni debatnega krožka (Deni Krašna, Neja Polanc, Matej Kompara, Teo Stupar in Enej Slokar) razpravljali na postavljeno trditev: Migracije povzročajo več škode kot koristi k trajnostnem razvoju lokalnega okolja. Dogodka sta se je udeležila tudi župan Tadej Beočanin, ki je pozdravil mlade, ki so pripravljeni razmišljati o lokalnem okolju in Tilen Lah, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije. V za in proti debatnem formatu so se ekipe pomerile z  namenom predstaviti in zagovarjati različna stališča o postavljeni trditvi. Pravila omogočajo konstruktivno razpravo, spoštljivo poslušanje in poudarjajo pomen kritičnega mišljenja. Po sami debati, v kateri so bile vloge debaterjem dodeljene, pa so, na pobude in vprašanja občinstva, ki je izpostavilo predvsem izzive ohranjanja naše kulture in slovenskega jezika ter natalitete, izrazili tudi svoje osebno mnenje. Strinjali so se, da je na vsakem posamezniku, da ohranja svojo kulturo in ponos.

Sicer pa je skupina, ki je zagovarjala tezo izpostavila: da se zaradi povečanja števila migrantov znižujejo plače. Trdili so, da Slovenija nima veliko koristi od migrantov, saj se ti večinoma vrnejo v svoje domovine, poleg tega pa migranti prinašajo geto in kriminal. Kot primer so predstavili situacijo v Parizu, kjer naj bi gradnja posebnih stanovanj za migrante privedla do povečanja kriminala nad ženskami in otroki. Opozicijska skupina, ki se ni strinjala s tezo, je poudarila, da migranti prinašajo novo delovno silo, ohranjajo gospodarski razvoj in dopolnjujejo lokalno skupnost. Izpostavili so, da migranti v Ajdovščino prinašajo sveže ideje, ustvarjajo nova podjetja in spodbujajo razvoj nove tehnologije, kar krepi konkurenčnost mesta. Stališča ne odražajo stališč Mladinskega sveta Slovenije ali sofinancerjev.  Zahvaljujemo se vsem udeležencem za njihovo sodelovanje in prispevke.

Sofinancer dogodka je Mladinski svet Slovenija, ki mlade tudi vabi, da oddajo pobudo odločevalcem preko obrazca ali pa sodelujejo v nagradni igri mladinskega dialoga. Pobude mladih ambasadorji promovirajo na evropskih mladinskih konferencah in srečanjih z odločevalci.

RAZPRAVA: ŠOLSTVO NA RAZPOTJU - MED KREDO, TABLO IN ON-LINE UČENJEM

V Mladinskem kulturnem centru Hiša Mladih v Ajdovščini se je v Tednu mladih odvila razprava z naslovom “Šolstvo na razpotju: med kredo in tablo in on line učenjem”. Skozi izmenjavo mnenj in idej je razprava odprla prostor za konstruktivni dialog in iskanje rešitev, ki vplivajo na mlade tako v šoli, kakor tudi na njihova življenja izven nje. Dogodek je odprl številna vprašanja o prihodnosti šolstva. Na diskusijski kavarni so se zbrali šolniki, gospodarstveniki, dijaki in širša javnost.

Ključna vprašanja, ki so jih izpostavili udeleženci, se nanašajo na obseg učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah. Ali je morda učni načrt preobsežen? Ali je primarna vloga šolskega sistema vzgoja ali pridobivanje znanja? Ali je šolski sistem dovolj prilagodljiv, da stopa v korak s hitrimi spremembami v tehnologiji in družbi?

Ravnatelj srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Andrej Rutar, je strnil svoje misli o tem: “Čeprav smo izpostavljali težave, ki jih tehnologija prinaša, pa po drugi strani lahko tehnologija mnogo stvari olajša. Mi se moramo danes marsikaj naučiti, da bomo znali balast zmanjšati na minimum in izkoristiti tehnologijo, zato da bo delovala v naš prid in racionalizacijo časa, in omogočala krepiti tiste vrednote, ki smo jih poznali včasih, bolj kot danes.”

Učiteljica na osnovni šoli Draga Bajca Vipava, Vida Trošt, pa opaža poslabšanje stanja na področju branja in pisanja med učenci, še posebej po obdobju covida. “Otroci so na računalnikih vešči, zelo vešči, mnogokrat celo bolj vešči kot učitelji, gotovo tudi bolj kot starši. Mnogi imajo tudi zelo zgodaj telefone, ker so starši zelo skrbni, da ne bi njihov otrok zaostajal. Ne vem, če je to prava smer, otroci se morajo družiti.”

Jurij Bovcon s podjetja ENOOP pa poudarja pomen funkcionalne pismenosti in prilagoditve načina pristopa in učenja, še posebej v realnosti. “Mislim, da so generacije tako nove, da je potrebno posodobiti, kako pristopamo in se učimo, predvsem pa, kako v realnosti potem funkcioniramo. Funkcionalna pismenost se precej slabša. Gotovo ni tu krivec samo šolstvo, so tudi telefoni, tudi digitalizacija sama po sebi ne prinese rešitve.”

Na dogodku je bilo slišati tudi o številnih stiskah, ki jih doživljajo dijaki in učenci, tako zaradi pritiska dobrih ocen kot tudi zaradi pomanjkanja medosebnih stikov, kar se prenaša tudi v druge vidike življenja mladih, npr. v preživljanje prostega časa, aktivne participacije v družbi in širše. Dijakinja 1. letnika ajdovske srednje šole Veno Pilon, Ajda Stibilj, razmišlja o potrebi po najdbi srednje poti in združevanju najboljših praks iz različnih pristopov. Poudarjena je bila tudi pomembnost skrbi za duševno zdravje učencev in dijakov, še posebej v luči pandemije, ki je prinesla velike duševne stiske, ki še niso odpravljene. Krepitev vrednot, ki so bile zapostavljene med krizo, je postala ključna naloga šolstva, saj ne vplivajo le na šolstvo, pač pa tudi na druge vidike življenja mladih.

Med pomembnimi točkami je bila izpostavljena tudi problematika podcenjevanja učiteljskega poklica, še posebej v povezavi s šolami v Gorici, kjer se soočajo s pomanjkanjem učiteljev. Poleg tega je bilo opozorjeno tudi na slabšanje znanja slovenskega jezika na obeh straneh meje, kar predstavlja dodaten izziv za ohranjanje jezikovne identitete. Razprava je prinesla tudi vpogled v stališča anketiranih, ki so večinoma prepoznali javno ureditev šolstva kot pomembno in videli v šolskem sistemu ključno vlogo pri vzgoji otrok in pridobivanju znanja.

Dogodek je povezoval Timotej Lemut z Zavoda BETA, ki je razpravo priredil v sklopu Evropskega tedna mladih, v sodelovanju z zavodom Movit.

PROJEKT MLIN-MYMACHINE

V letu 2024 smo se ponovno pridružili projektu MLIN Regijskega razvojnega agencije ROD Ajdovščina, kjer so otroci iz prve triade Osnovne šole Otlica in vrtca Otlica, skupaj z mentorji v pobudi Mymachine, ponovno zasnovali svoj sanjski stroj.

Z domišljijo in ustvarjalnostjo so otroci na papir upodobili svoje sanjske stroje, ki so polni inovativnih rešitev in praktičnih zamisli.

Mentor iz Garažnega krožka, Blaž Kete, dijak 4. letnika strojne šole v Postojni, bo poskrbel za izdelavo prototipov sanjskih strojev. Njegova naloga bo, da ideje otrok preoblikuje v oprijemljive izdelke, ki bodo ponazarjali domišljijo in inovativnost mladih ustvarjalcev.

Projekt Mymachine omogoča otrokom, da izrazijo svojo kreativnost in domišljijo ter oblikujejo svoje sanjske ideje v konkreten izdelek.

SANJSKI STROJI MLADIH AJDOVCEV

Zavod BETA v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina že tretje leto zapored otroke iz Ajdovščine in Vipave postavlja v vlogo inovatorjev. V okviru pobude »My Machine« (Moj stroj) srednješolci izdelujejo protopite sanjskih strojev, ki si jih zamislijo in narišejo osnovnošolci. V četrtek, 13. 6. 2024, je v prostorih Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina potekalo odprtje razstave vseh risb sanjskih strojev in izdelanih prototipov, ki bo na ogled vse do konca novembra 2024. Ogledate si lahko: vetrnico z vgrajenim zvočnim odganjalcem ptic,  čistilec vode, prenosni set za dnevno ustno nego, smetnjak za recikliranje odpadkov in sušilec za risbe. 

Kot načrtovalci sanjskih  strojev so v letošnjem letu sodelovali učenci Osnovne šole Dobravlje PŠ Vrtovin, PŠ Skrilje, Osnovne šole Draga Bajca Vipava, podružniške šole Otlica in Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Izdelal pa jih je srednješolec Blaž Kete.

KREATIVNA DELAVNICA: OD NAPISOV ZA NA TORTE DO OBESKOV ZA NA KLJUČE

V Garaži je potekala kreativna delavnica z naslovom “Od napisov za na toret do obeskov za na ključe”.

Osrednji del delavnice je bilo ustvarjanje napisov za torte, kjer so udeleženci lahko izrazili svojo kreativnost in personalizirali torte s posebnimi sporočili. Poleg tega so se udeleženci preizkusili tudi v oblikovanju logotipa za prihajajočo ekološko trgovino, ki je še v nastajanju. 

Mentor Blaž Kete iz Garažnega krožka, dijak 4. letnika strojne šole v Postojni, je vodil udeležence skozi različne faze dela z lasersko tehnologijo, ki so se začele z osnovami delovanja stroja in se končale z izdelavo edinstvenih izdelkov.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in podjetju Spekter Žalec za donacijo barv za les.

KREATIVNA DELAVNICA: OD BALKONSKEGA VRTIČKA DO DRUŽABNEGA KOTIČKA

V sredo, 3. aprila 2024, je v Garaži potekala kreativna delavnica z naslovom “Od balkonskega vrtička do družabnega kotička”.

Udeleženci so se pod vodstvom mentorja Vasje Černica, mojstra paletnega pohištva, lotili izdelave praktičnih izdelkov iz lesenih palet.

Najprej so zasnovali svoje ideje, nato pa so se z veseljem lotili dela. Pod spretnim mentorstvom so stare palete dobivale novo življenje in se preoblikovale v uporabne in estetske izdelke, namenjene opremljanju balkonov, teras in drugih kotičkov doma ali okolice.

Tisti, ki jim izdelka ni uspelo dokončati na delavnici, so se lahko individualno dogovorili z mentorjem za dokončanje.

Zahvaljujemo se lokalnemu podjetju Leone, ki je podarilo palete za delavnico, podjetju Metabo, ki je doniralo orodja, in podjetju Spekter Žalec za donacijo lazurnega premaza za les.

RAZPRAVA: NEKAJ JE V ZRAKU

Kolikokrat dnevno vdihnemo in izdihnemo? Ali pomislimo kdaj, kaj dejansko vdihavamo? To so vprašanja, ki so se dotaknila udeležencev nedavne delavnice v Garaži, naslovljene “Nekaj je v zraku”.

Namen delavnice je bilo ozaveščanje o vplivu onesnaženega zraka na naše zdravje in okolje ter predstavitev načinov za izboljšanje kakovosti zraka. Delavnico je vodil Griša Močnik, dekan Fakultete za znanosti v okolju Univerze v Novi Gorici. 

Udeleženci so izvedeli, da so glavni viri onesnaženja zraka promet, kurjava fosilnih goriv in industrija. Delavnica se je osredotočila na onesnaženost s črnim ogljikom, ki je dober pokazatelj onesnaženosti zaradi prometa in kurjave. Udeleženci so spoznali merilne metode za določanje absorpcijskega koeficienta delcev črnega ogljika in se seznanili z viri onesnaženja s to snovjo.

Predstavljena je bila tudi študija, ki je pokazala, da je zaprtje slovenske ceste v Ljubljani za osebna vozila znatno zmanjšalo onesnaženost zraka s črnim ogljikom v mestu. To kaže, da lahko že majhne spremembe v ureditvi prometa pomembno vplivajo na kakovost zraka.

Na delavnici so udeleženci prejeli tudi praktične napotke, kako lahko sami prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka. Med drugim so bili pozvani k uporabi javnega prevoza, kolesa ali hoje namesto avtomobila, uporabi energetsko varčnih naprav, rednemu vzdrževanju kurilnih naprav in izogibanju kurjenju lesa v domačih pečeh.